DONEAZĂ

ASOCIATIA SAVA'S SAFE HAVEN

COMUNA BRANIȘTEA, JUD GALAȚI

CUI 32908365

Biroul pentru Protecția Animalelor este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați cu competență teritorială județeană în domeniul coordonării activităților privind prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală care au ca obiect animalele aflate într-o situație de pericol.

 

Adresa:  Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, Mun. Galați, Strada Brăilei nr. 200,  camera 007 
Telefon: 407000 Interior: 20118/20177
 
Legislație de interes în domeniul protecției animalelor:
  • LEGEA nr. 205/2004 privind protecția animalelor;
  • OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
  • OUG nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
  • LEGEA nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
  • HG  nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Sursă - I.P.J Galați

19 februarie 2022

Biroul pentru Protecția Animalelor Galați